Introduktion

Ved udgangen af 2020 forlader Storbritannien EU. I øjeblikket forhandles der derfor på højtryk for at komme frem til en aftale, som hverken opbygger en mur rundt om Storbritannien eller overlader landet et ”indre marked a la carte”.

Formålet med bloggen er løbende at give Stud.Jur.’s læsere en overordnet indsigt i udviklingen i Brexit-forhandlingerne som de udspiller sig. Bloggen vil berøre udviklingen generelt, tage udvalgte emner og historier op til gennemgang samt komme ind på relevante juridiske problemstillinger affødt af Brexit.

Sune er advokat på Kromann Reumerts London-kontor og arbejder til daglig med M&A og selskabsret. I kraft af sin daglige gang i London, har han Brexit tæt inde på livet.

HVAD GÅR BREXIT-FORHANDLINGERNE EGENTLIG UD PÅ?

Som nævnt ovenfor meddelte UK den 29. marts 2017 sit ønske om at udtræde af EU. Dette skete i overensstemmelse med artikel 50 i Lissabontraktaten, som regulerer hvordan en EU-medlemsstat kan forlade unionen. Ifølge artikel 50 er der en frist på 2 år fra tidspunktet for meddelesen om udtræden indtil EU’s traktater ophører med at have virkning for den udtrædende medlemsstat. 29. marts 2019 er således fristen for at opnå en aftale om vilkårene for UK’s udtræden.

Det er denne aftale, kendt som Agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union and the European Atomic Energy Community (lad os kalde den Skilsmisseaftalen), der i øjeblikket er genstand for forhandling mellem EU og UK.

Forhandlingerne om Skilsmisseaftalen kan groft sagt deles op i følgende faser:

Fase 1: Indledende fase

Her diskuterede parterne de overordnede vilkår for de egentlige Brexit-forhandlinger. Forhandlingerne i denne fase udmundede i den fælles rapport af 8. december 2017 nævnt ovenfor under punkt 2, som altså fastlægger spillereglerne for de materielle forhandlinger. Fase 1 blev officielt afsluttet den 15. december 2017, da EU meldte ud, at de var klar til at indlede de egentlige Brexit-forhandlinger (fase 2).

Fase 2: Udtræden, overgangsperiode og det fremtidige forhold mellem EU og UK

Fase 2 af Brexit-forhandlingerne, som vi stadig befinder os i, handler overordnet om at opnå enighed om Skilsmisseaftalen, dvs. vilkårene for UK’s udtræden af EU. I tiden mellem den 15. december 2017 og den 19. marts 2018 forhandlede man primært om indførelsen af og vilkårene for en overgangsperiode mellem Brexit day og tidspunktet for UK’s permanente udtræden af EU. Formålet med en overgangsperiode er at:

  • give parterne tid til at forhandle de endelige vilkår for UK’s permanente udtræden af EU;
  • give parterne tid til at implementere disse endelige vilkår; og
  • give virksomheder i EU og UK mulighed for at forberede sig på den nye, endelige EU/UK-ordning.

På trods af en relativt stor holdningskløft mellem parterne blev de den 19. marts 2017 enige om at indføre en sådan overgangsperiode. Følgende blev aftalt: :

  • Overgangsperioden varer fra Brexit day, den 29. marts 2019, til 31. december 2020;
  • EU-borgere der kommer til UK i denne periode, har de samme rettigheder som EU-borgere, der er kommet til UK før Bexit day. Vice versa for UK-borgere der tager til EU;
  • UK kan forhandle og indgå individuelle handelsaftaler i overgangsperioden;
  • UK vil i overgangsperioden fortsat være part i EU’s handelsaftaler med andre lande;
  • Nordirland vil forblive part i dele af det indre marked og toldunionen for at undgå en “hård grænse” til Irland;
  • UK vil grundlæggende være bundet af EU-retten og underlagt ECJ’s jurisdiktion i overgangsperioden, ligesom UK’s handel med EU grundlæggende vil kunne fortsætte på nuværende vilkår, men UK vil ikke have nogen stemmerettigheder i EU-regi.

Resten af fase 2

Skilsmisseaftalen:
I resten af fase 2 kommer fokus for det første til at være på at opnå endelig enighed om vilkårene for UK’s udtræden af EU, som altså skal være på plads – det vil sige være ratificeret af UK og EU – den 29. marts 2019. Internt mellem UK og EU’s forhandlere har man aftalt en deadline for en Skilsmisseaftale i “agreed form” den 18. oktober 2018 (jf. også oversigten ovenfor), så der er tid nok til ratificeringsprocessen. Seneste udkast af Skilsmisseaftalen blev offentliggjort den 19. marts i år, hvoraf fremgik, at man er enige om ca. 75% af aftalen, hvoraf det meste angår overgangsperioden, så der er lidt vej endnu.

Det fremtidige forhold mellem EU og UK:
Ifølge artikel 50 skal aftaleforhandlinger om en stats udtræden af EU ske “under hensyn til rammen for dens fremtidige forbindelse til EU”. Set i dette lys kommer resten af fase 2 derfor også i et eller andet omfang til at omhandle forholdet mellem EU og UK efter overgangsperioden. EU har i denne forbindelse fokuseret på “rammen”, mens UK er ivrige efter at få fastlagt den “fremtidige forbindelse”. Den seneste udvikling skete den 23. marts i år, hvor EU fremlagde et forslag til et sæt overordnede guidelines for forhandlingerne om EU og UK’s fremtidige forhold (jf. EU’s fokus på rammen). Heri udtrykker EU et ønske om at opretholde et så tæt samarbejde med UK som muligt efter Brexit, og tilbyder UK at indgå en fremtidig samhandelsaftale. EU understreger i udgivelsen, at en sådan aftale ikke kan afløse EU-medlemskab, herunder adgang til det indre marked eller dele heraf.
På nuværende tidspunkt er forventningen, at parterne den 18. oktober er blevet enige om de overordnede vilkår for deres fremtidige forhold, der givetvis vil bestå af en frihandelsaftale, som vil blive forhandlet på et mere detaljeret niveau i løbet af overgangsperioden.

Intet er aftalt, før alt er aftalt

Forhandlingerne om Skilsmisseaftalen skal ses i lyset af den overordnede præmis, der ligger til grund for dem: Intet er aftalt, før alt er aftalt. Heri ligger, at aftaler om individuelle, underliggende forhold (fx overgangsperioden) ikke er gyldigt vedtaget før den fulde, endelige Skilsmisseaftale er ratificeret af UK og EU. Skilsmisseaftalen forhandles altså som en pakkeløsning, hvor intet er aftalt, før hele pakken er aftalt.

BREXIT-OVERSIGT

Vi starter jo denne blog midt i Brexit-forhandlingerne, og meget er sket op til dette tidspunkt, så her er en kort oversigt over, hvad der er sket indtil videre og over, hvad der forventeligt kommer til at ske i den kommende tid:

Juni 2016
Den 23. juni 2016 skete det umulige: UK stemte for at forlade EU. Den britiske kulturelite, og vel stort resten af den vestlige verdens ditto, var i chok. Udfaldet af folkeafstemningen var i princippet, at EU og UK skulle i gang med at forhandle vilkårene for UK’s udtræden af EU. I umiddelbar forlængelse af valgresultatet trådte David Cameron af som UK’s premierminister.

Marts 2017
Den 29. marts 2017 meddelte UK’s nye premierminister, Theresa May, EU om UK’s intention om at forlade EU, og der blev dermed sat en dato på Brexit: 29. marts 2019. Hvorfor præcis 2 år efter Mays meddelelse? Se under punkt 3.

Juni 2017
I juni 2017, efter lidt indledende knæbøjninger. indledtes forhandlingerne om UK’s udtræden af EU formelt.

December 2017
Den 8. december 2017 udgav EU og UK en fælles rapport, som skitserer hvad Brexit-forhandlingerne overordnet skal handle om. Der blev opnået principiel enighed om 3 grundlæggende forhold.

Beskyttelse af rettigheder for EU-borgere, som bor i UK, og vice versa;

1. Rammerne for forhandling om grænsen mellem Irland og Nordirland (parallelt med det overordnede Brexit-spor kører der et selvstændigt Nordirland/Irland-spor, som vi kommer nærmere ind på i et senere indlæg); og

2. Metodikken for UK’s betaling til EU i forbindelse med Brexit (hvorfor skal UK betale for at forlade EU? Alle EU-medlemsstater har forpligtet sig til at betale en række bidrag til EU for at være medlem, og EU vil ikke lade UK løbe fra regningen som er estimeret til GBP 39 milliarder- mere herom i et senere indlæg).

3. På den baggrund besluttede Det Europæiske Råd den 15. december 2017, at forhandlingerne mellem parterne havde vist “sufficient progress”, og at EU derfor var parat til indlede forhandlinger i anden fase.

Marts 2018
Den 19. marts 2018 opnåede EU og UK enighed om vilkårene for overgangsperioden efter Brexit. EU har meddelt, at parternes forhandling om UK’s udtræden af EU skal være afsluttet den 31. oktober 2018 med henblik på at kunne gennemføre en godkendelsesproces blandt de 27 resterende medlemsstater før Brexit day.

29. marts 2019: Brexit day. UK’s medlemskab af EU ophører og overgangsperioden begynder.

31. december 2020: Overgangsperioden udløber og nye (endnu ukendte) vilkår for et økonomisk og politisk samarbejde mellem EU og UK træder i kraft.

Fortsættes…

(Visited 9 times, 1 visits today)

Del denne artikel

Onsdagsposten 030914

Aktuelt - 03, september 2014

Det er med stor fornøjelse og med spænding i stemmen, at jeg præsenterer Onsdagsposten.

Bloggen, som kommer med nyt indlæg hver….onsdag (!), bliver en samling af seriøse og mindre seriøse juridiske indslag.
Med en både ironisk, humoristisk, seriøs og videbegærlig tilgang til bloggens indhold, er jeg sikker på, at Onsdagsposten vil være et interessant og underholdende indslag, for enhver type jurastuderende.

Læs mere

Onsdagsposten 270917

Aktuelt - 27, september 2017

Godmorgen og velkommen til Onsdagsposten.  Dette har været en uge, hvor man står tilbage med mange ubesvarede spørgsmål. Hvorfor er endnu et højrenationalistisk parti stormet frem (jf. det tyske valg)? Er den nye DR-serie værd at se? ER Kylie Jenner gravid? Og hvad skete der egentlig til semesterstartsfesten i fredags? Nogle af svarene på de spørgsmål kan du måske finde, hvis du læser videre i Onsdagsposten, mens der er andre, jeg vil lade blive stående uafklaret. Ugen har også været kendetegnet ved, at efteråret for alvor har indtaget sin plads i […]

Læs mere