Med stud.jur. Sofie Moe Sølling

 

Hvordan ser en typisk arbejdsdag ud for en jurastuderende hos jer?

På en typisk arbejdsdag skriver jeg et notat om eller undersøger en konkret juridisk problemstilling i en af VILTOFT’s sager, eller jeg hjælper en af firmaets jurister med at udarbejde en materialesamling til en rets- eller voldgiftssag. Firmaets jurastuderende står også for at opdatere biblioteket. Arbejdsopgaverne varierer selvsagt fra dag til dag, men det er i høj grad juridisk arbejde og i mindre grad rutineopgaver.

Fordelen med at arbejde i et mindre firma er, at jeg kender alle herinde, og alle kender mig. Jeg får opgaver af alle, både partnere og fuldmægtige, og er involveret i mange af firmaets sager. Det har givet mig et unikt førstehåndsindblik i arbejdet som advokatfuldmægtig og advokat. Samtidig betyder det, at mine arbejdsopgaver varierer lige så meget, som de mennesker der stiller dem. Det er aldrig kedeligt.

 

Hvordan indgår man som studerende i jeres organisationsstruktur?

VILTOFT er et specialistfirma med et mindre studenterteam med typisk tre jurastuderende på forskellige stadier i studiet. Det stiller krav til at arbejde selvstændigt, da der ikke altid er andre studerende på kontoret, men det har den fordel, at der ikke er nogen skarp opdeling mellem de jurastuderende og resten af juristerne. Som studerende indgår man som et naturligt led i firmaets arbejde på lige fod med alle andre.

Der er heller ingen streng struktur mellem de studerende internt. Tværtimod – fordi vi er et lille team, er det vigtigt, at man hver især yder sit og støtter hinanden, så vi kan løfte vores opgaver i fællesskab. Der er rig mulighed for at vokse med opgaverne.

 

Hvordan kan jeg som studerende udvikle mig hos jer?

Mit arbejde hos VILTOFT har været selvstændigt fra dag ét, og det forventes, at jeg er grundig (grundigere end man er vant til!) og tager ansvar for mine opgaver.

Som studerende hos VILTOFT lærer du, hvordan du rent praktisk griber juridiske problemstillinger an, og du får mulighed for at fordybe dig i juraen på en mere specialiseret måde, end du gør igennem opgaveskrivning på universitetet. Det er samtidig en god mulighed for at få kendskab til livet som advokat og forberede dig på din senere karriere.

Vi har en stipendiatordning, som kort sagt indebærer, at du er sikret en stilling som advokatfuldmægtig efter endt studie. Du skal ikke arbejde under specialeskrivningen, og du modtager et stipendiatbeløb. Firmaet ser desuden positivt på ønsker om orlov i forbindelse med udlandsophold. Ansættelse som stud.jur. er for mange det første skridt på vejen i en lang karriere. Flere af vores partnere og advokater har desuden tidligere været studentermedhjælpere hos os.

 

Hvordan er det sociale liv?

Her er en uformel stemning og altid plads til en fyraftensøl på en fredag. Vi er et mindre firma, og det har derfor en stor betydning, at vi har det godt sammen. Ud over den årlige sommerfest og julefrokost har vi løbende juristmiddage og andre arrangementer, hvor vi for eksempel tager ud og spiser sammen eller dyrker byggeri, som er firmaets speciale.

 

Hvordan bliver jeg ansat hos jer?

Jeg sendte en uopfordret ansøgning og var heldig, da det lige passede med, at der manglede en student. Du er også altid velkommen til at sende en uopfordret ansøgning til pft@viltoft.dk.

Ved ansøgningen lægger vi vægt på en høj grad af faglighed, men også på din personlighed. Du skal have flair for skriftlig fremstilling, være grundig og tage ansvar for dine opgaver. Arbejdet har primært juridisk indhold, og man skal derfor normalt mindst have bestået 2. år på studiet for at komme i betragtning.

 

Sofie Moe Sølling, stud.jur. hos VILTOFT.

(Visited 142 times, 1 visits today)

Del denne artikel

Onsdagsposten 200618

Aktuelt - 20, juni 2018

Godaften og velkommen til Onsdagsposten! Solen er pletvist ved at vende tilbage, og alle årgange omsider kan omsider gå sommeren og Gothersgade i møde sammen. Det er unægteligt skønt og al fejring værd – men det fratager os desværre ikke vores pligt til at holde os opdaterede. Hvor meget vi end er modstandere af reptilhjernestimulerende nyheder omkring alskens dårlige nyheder på verdensplan, er dagens første artikel pligtlæsning for alle, der ikke allerede har sat sig ind i konsekvenserne af USA’s […]

Læs mere

Onsdagsposten 201217

Aktuelt - 20, december 2017

Godmorgen og velkommen til Onsdagsposten! I en tid, hvor overspringshandlinger i eksamensperioden udelukkende burde være forbundet med gaveindkøb og et ubehageligt indtag af julekager, har man som redaktør på Stud.Jur. i stedet fornøjelsen af at skrive Onsdagsposten. Og hvilken fornøjelse det i denne uge har været, da december ikke kun har skabt uro i de svenske julecentrer, men også hos den svenske regering. Efter alt for mange #metoo-afsløringer, vil den svenske regering med en ny samtykkelov sikre sig, at sex […]

Læs mere