Amalie Walsøe, stipendiat i Kromann Reumert

 

Hvordan ser en typisk arbejdsdag ud for en jurastuderende hos KR?

Jeg har arbejdet hos Kromann Reumert i halvandet år. Jeg arbejder to dage om ugen, og mine arbejdsdage ligner sjældent hinanden. Fællesnævneren er dog, at de starter med en kop kaffe, alt imens jeg gennemgår min mailindbakke og laver en to-do-liste over dagens og ugens opgaver. Vi er flere studenter i hver afdeling, og fordelingen af opgaver foregår alt efter hvem, der har ledig kapacitet til at hjælpe. Jeg arbejder i vores procesafdeling, men nogle gange hjælper jeg også med opgaver for andre afdelinger.

Jeg får opgaver fra både partnere, advokater og fuldmægtige, og opgaverne varierer. Jeg laver blandt andet undersøgelsesopgaver vedr. litteratur og retspraksis, jeg hjælper med at udfærdige dokumenter til brug for retssager (eksempelvis materialesamlinger og bilag), og jeg udarbejder forslag til løsning af konkrete juridiske problemstillinger.

Jeg får løbende feedback på mine opgaver. Det giver god grobund for at lære og udvikle mig – og til at gøre det endnu bedre næste gang. Og så er et vigtigt højdepunkt på dagen den gode frokost, som vores kantine serverer, som jeg enten spiser med min afdeling eller husets øvrige studerende.


 

Hvordan indgår man som studerende i dagligdagen med andre studerende, fuldmægtige, advokater og partnere?

Som studerende (enten på bacheloren som stud.jur. eller på kandidaten som stipendiat) er jeg tilknyttet en enkelt afdeling. Jeg indgår som en integreret del af afdelingen på lige fod med de øvrige studerende, fuldmægtige, advokater og partnere i afdelingen. Det gør, at du hurtigt kommer til at kende alle i afdelingen, og at du bliver “specialiseret” inden for det felt, som den pågældende afdeling arbejder med. Der er også flere forskellige sociale arrangementer i afdelingen, som vi studerende selvfølgelig kan deltage i. I min afdeling har vi også onsdagskage, hvor vi mødes til en kop kaffe og et stykke kage midt på dagen.

Inden jeg i februar i år rokerede til vores procesafdeling, sad jeg et år i vores skatteafdeling. Jeg har således arbejdet med to forskellige retsområder – i to forskellige afdelinger – i min tid hos KR. Det har været både sjovt og lærerigt, og det har i den grad bidraget til min videre udvikling.


 

Hvordan kan jeg som studerende udvikle mig hos jer?

Der er rig mulighed for at udvikle sig hos KR, og det er blandt andet en af de ting, som gjorde, at jeg ønskede at arbejde lige netop her. Som stipendiat indgår jeg, som alle andre i virksomheden, i et EXPECT-forløb, hvor jeg er i løbende dialog med min advokatansvarlige i afdelingen om de forventninger, som KR har til mig, og de forventninger, som jeg har til KR. Den fælles forventningsafstemning giver mig mulighed for at snakke om mine muligheder og ønsker som stipendiat og at opstille konkrete mål for mit arbejde. Som stipendiat får man i løbet af sine første måneder hos KR undervisning i juridisk engelsk – det har jeg virkelig lært meget af!

Jeg lærer også meget af den løbende dialog og feedback på opgaver, som jeg har med min advokatansvarlige, min tutor og mine øvrige kolleger i afdelingen. Jeg føler, at de tager et ansvar for at videregive deres viden og lære fra sig, hvilket gavner min personlige udvikling og læring.


 

Hvordan er det sociale liv?

Det sociale liv hos KR er en stor del af hverdagen i firmaet, og personligt er det en af de ting, som betyder meget for mig, og som gør mig glad for at arbejde her. Vi har mange forskellige sociale arrangementer, som tema-fredagsbarer, fester og vores årlige V-dag (virksomhedsdag), hvor vi over et par dage både har faglige og sociale indslag. Der er dog også gode muligheder for at engagere sig i det sociale liv uden for arbejdet i form af forskellige ikke-arbejdsrelaterede arrangementer, vores vinklub, løbeklub, kunstklub mv. Det gør, at der er et godt sammenhold og fællesskab i huset, og at vi kender hinanden på kryds og tværs af afdelinger og anciennitet.

Derudover har vi et unikt fællesskab blandt studenterne i huset (stud.jur. og stipendiater), og vi udveksler ofte erfaringer – hvad enten det drejer sig om arbejde eller studie. Det gør det ekstra hyggeligt at møde på arbejde. Vi holder flere forskellige arrangementer, som fredagsbarer, middage og halvårlige studenterfester. Vores kageordning er vigtig – vi mødes ugentligt til en omgang (helst hjemmebagt) kage, men jeg sætter også pris på de daglige snakke over kaffemaskinen i afdelingen med mine gode kolleger. Vi vender alt fra arbejde til studie til verdenssituationen, og man får altid et smil med på vejen.


 

Hvordan bliver jeg ansat hos jer?

Ledige stillinger som stud.jur. og stipendiat bliver lagt op på vores hjemmeside, hvorfra du kan søge. Det er også altid muligt at sende en uopfordret ansøgning. Typisk ansættes studerende til start i enten februar eller september, men det er også muligt at starte uden for disse tidsrum.

Vi søger ambitiøse, initiativrige og dedikerede studerende, som har mod på at afprøve sin teori i praksis. Der bliver lagt vægt på det faglige niveau – særligt i de formueretlige og skriftlige fag – men der lægges også vægt på din personlighed, din relevante erfaring, og om du eksempelvis har været på udveksling eller har haft frivilligt arbejde.

Jeg er på 8. semester, og jeg begyndte hos KR på mit 6. semester som stud.jur., hvorefter jeg overgik til at være stipendiat, da jeg begyndte på kandidaten. Jeg søgte en stilling hos KR efter at have deltaget i et studiebesøg, hvor jeg hurtigt mærkede den rare og afslappede stemning, som er i huset. Jeg ønskede at arbejde i en ambitiøs advokatvirksomhed, hvor jeg havde mulighed for at udvikle mig både personligt og fagligt, og hvor jeg samtidig kunne få afprøvet noget af den teori, som jeg havde lært på jurastudiet, i praksis. Det har i den grad været muligt, og det er inspirerende og lærerigt at arbejde sammen med nogle af de dygtigste jurister i landet.

Samtidig betød det meget for mig, at KR går op i sine ansattes udvikling og tager ansvar for at medvirke til denne, eksempelvis gennem EXPECT-forløbene. Jeg er rigtig glad for at arbejde hos KR, som har givet mig et spændende arbejdsliv, gode kolleger og venner for livet.

(Visited 1.026 times, 1 visits today)

Del denne artikel

Flygtninges familiesammenføring

Aktuelt - 19, oktober 2015

Af Maria Thornbye Tholstruphede   Gennem de seneste år er asylpolitikken strammet flere gange i takt med at flere og flere flygter til Europa og dermed også Danmark. Stramningerne har været regeringernes måde at håndtere asylansøgere på, men det kan vise sig, at stramningerne er for hårde.   Destination Danmark Det er vist ikke gået forbi nogens næse, at der er historisk mange flygtninge på vej til Europa, og en stor del ønsker at komme til Danmark.   Danmark er […]

Læs mere

Moderne lov mod oldgammel forbrydelse?

Aktuelt - 29, maj 2018

Sverige kriminaliserer uagtsom voldtægt. Efter en langvarig offentlig debat vedtog Sverige i maj 2018 en lovændring af landets lovgivning på voldtægts- og seksualforbrydelsesområdet. Lovændringen ændrer fundamentalt den måde, disse forbrydelser strafforfølges på. Det er den første lov i Sverige, der tydeligt markerer og anerkender, at sex uden eksplicit samtykke er voldtægt. Med introduktionen af lovændringen er Sverige nr. 10 i rækken af lande i Vesteuropa, der anerkender uagtsom voldtægt som en forbrydelse. Under den tidligere lovgivning skulle anklageren – som […]

Læs mere