God formiddag og velkommen til Onsdagsposten!

Det bliver så småt varmere i vejret, og sommerferien nærmer sig for de fleste af os. Du har måske lige afleveret dit bachelorprojekt? Ellers er du måske fortsat begravet i de sidste eksaminer. Om ikke andet, så snup en kop kaffe, giv dig selv en pause og læs med om den forgangne uges juridiske nyheder i ugens Onsdagspost!

Måske var der lidt for meget fart på, da hastelovgivningen fra marts 2020 blev vedtaget. Det er der i hver fald noget, der tyder på. Landsretten har denne uge truffet afgørelse i sagen om den omtalte corona-demonstration. Her blev det et klart nej til dobbeltstraf for optøjer og stenkast mod politiet i forbindelse med en corona-demonstration.
Denne afgørelse er Formanden for Advokatrådets strafferetsudvalg, Karoline Normann, meget lettet over. Hun ser det som en stor sejr for retssikkerheden og et godt eksempel på nødvendigheden af et to-instansprincip. Hun udtaler at, formålet med strafskærpelsen, altså straffelovens §81d, var en bekymring for, at personer eller virksomheder udnyttede corona-pandemien til at begå strafbare handlinger, for eksempel svindel med hjælpepakkeordninger, tyveri af værnemidler og udnyttelse af svage personer til at oplyse cpr-nr. og nem-id, som herefter kunne misbruges. Hun mener ikke, at den omstændighed, at man deltager i en corona-kritisk demonstration, har noget med baggrunden for strafskærpelsen at gøre.

Rykker vi videre til noget lidt andet, er der den seneste uges tid blevet skabt stor debat om hjælp til udsatte børn og familier, herunder specifikt omkring lovgivning om adoption. Debatten udsprang af en afgørelse, truffet af Ankestyrelsen, hvor to kvinder fik afslag på deres ønske om at adoptere, blot fordi de ikke havde søgt om adoptionen sammen, men derimod hver for sig. Bjarne Laustsen, medlem af Folketinget for Socialdemokratiet, vil ligesom Venstres Marie Bjerre tage sagen op med ministeren. Han mener, at der bør være mulighed for at give dispensation, så man også kan adoptere uden at bringe sin samlever ind i sagen. Thomas Vorre, formand for Fagforeningen Plejefamiliernes Landsforening, mener, at lovgivningen savner fleksibilitet og mulighed for dispensation og Venstre har i den forbindelse anført, at de vil arbejde for en mere fleksibel lovgivning på området.

Hvis du vil vide mere, kan du bliver klogere på de seneste nyheder herunder!

Rigtig god læselyst!

 

 

________________________________________________________________________________

 

 

(Visited 69 times, 1 visits today)

Del denne artikel

BREXIT vs BREMAIN

Aktuelt - 14, juni 2016

 BREXIT vs BREMAIN Af Helene Fussing Clausen   Du har sikkert både hørt og læst om Brexit. Og du har måske også en idé om, hvad det nyligt konstruerede ord refererer til. Men måske stopper din viden her, fordi du i de sidste par uger har været begravet i paragraffer, jurabøger og lovsamlinger. Du har med andre ord beskæftiget dig med langt vigtigere ting end det, der foregår i verdenen omkring dig. Men alting har en ende; selv eksamensperioden på […]

Læs mere

100620

Aktuelt - 10, juni 2020

Godmorgen og velkommen til Onsdagsposten! Vi begynder i Københavns Byret om en sag i en kategori, som stort set ugentligt går igen; hvidvask. Denne gang er der dog tale om noget helt ekstraordinært. Disse typer sager om økonomisk kriminalitet er velkendte for at tage sin tid i retten – derfor er det alt andet lige historisk, at der gik nøjagtig 30 timer fra anholdelsen på Christian Bahl til domsafsigelsen. Og nogen siger, at sagsbehandlingstiden i dag er for lang.. Bahl […]

Læs mere