God formiddag og velkommen til Onsdagsposten!

Denne onsdag står unægtelig i fodboldens tegn – men inden du trækker dig helt tilbage fra dagens gøremål, med en stadionpølse i den ene hånd og en congobajer i den anden, så får du lige denne lille godte til at stimulere den juridiske hjerne med.

En 31-årig fynbo og familiefar besluttede tilbage i januar at tage på hyggelig søndagsudflugt til København. Manden skulle dog ende op midt i epicenteret af en demonstration afholdt af Men in Black mod coronarestriktioner, hvor han fik stukket et romerlys i hånden. Et af skuddene fra romerlyset ramte en politibetjent på armen, hvorfor den 31-årige mand blev anholdt og siden idømt et år og seks måneders fængsel ved Københavns Byret for sin deltagelse i optøjerne.

I mandags fandt Østre Landsret dog, at corona-paragraffen, straffelovens §81d, ikke skulle anvendes i sagen, og dermed blev straffen nedsat med otte måneder. Dette måtte begrundes i mandens gode forhold, men ligeledes har landsretten allerede to gange har afvist at dømme efter coronaparagraffen, hvorfor Anklagemyndigheden har besluttet at droppe at rejse tiltale efter paragraffen i sager relateret til demonstrationer mod coronarestriktionerne.

Vi bliver ved retten – Britta vil nemlig gerne have sin pension! Anklagemyndigheden har fået godkendelse fra procesbevillingsnævnet til at få prøvet spørgsmålet om beslaglæggelse af den svindeldømte Britta Nielsens pension, efter at Østre Landsret i maj afviste at indestående på hendes to konti kunne beslaglægges. Anklagemyndigheden mener, at pengene helt eller delvist stammer fra Britta Nielsens svindel i Socialstyrelsen, hvorimod forsvarsadvokaten anfører, at der er kreditorbeskyttelse af pensionsmidler, og at dette ikke kan suspenderes. Endvidere er indbetalingerne sket over en længere årrække, og har været af almindelig størrelse. Det er uvist, hvornår Højesteret tager stilling til spørgsmålet.

Slutteligt spejder vi over Øresund. I dag skal Stefan Löfvens fremtid som Sveriges statsminister nemlig afgøres. Dette sker i kølvandet på en mistillidsafstemning som fandt sted i juni måned. Det som udløste afstemning er en raserende politisk strid om fastsættelse af de svenske huslejepriser, hvilket du kan læse meget mere om her. Den socialdemokratiske statsminister skal ikke nødvendigvis have et flertal for at genvinde statsministerposten, men skal blot undgå, at et flertal stemmer imod ham, hvilket der ifølge DR’s Europa-korrespondent, Anna Gaarslev, er rigtig gode chancer for vil lykkes.

God onsdag og GOD KAMP!

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

(Visited 33 times, 1 visits today)

Del denne artikel

Tulipankrakket

Aktuelt - 24, juli 2014

Jeg kan lide høje mennesker med brede skuldre, der spiller volleyball. Jeg hepper på Ajax og drømmer om de fire v’er: Villa, Volvo og Vovse med Viktor (Fischer).

Læs mere

Humans of Søndre Campus, 1. års studerende

Aktuelt - 27, april 2017

Livet efter Indre by som 1. års studerende? Af William Tornøe, 1. års studerende    Hvordan tilpasser en ikke så omstillingsparat studerende sig til nye lokaler, samme undervisning og et væld af andre studerende? Her er mine 10 vigtigste ”hacks” til at overleve og nyde det første semester på Søndre Campus, set fra en førsteårsstuderendes perspektiv:   Læs og arbejd på fakultetet. Tilhører du en af dem, der var træt af de gamle lokaler i Trin, samt at de gode […]

Læs mere